Zbiory - Stanisław Przybyszewski

W latach 80-tych XX w. młodsza córka Jana Kasprowicza Anna Jarocka przekazała przekazała pamiątki po Ojcu, matce Jadwidze z Gąsowskich Przybyszewskiej i Stanisławie Przybyszewskim do zbiorów Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Te rodzinne pamiątki stanowią podstawę inowrocławskiej kolekcji przybyszewscian. Na szczególną uwagę zasługują rekopisy, w tym esej Edward Munch z 1894 r., i Nad morzem z 1897 r. Pośród obfitej korespondencji (ponad 300 listów) odnajdujemy pisma Stanisława Przybyszewskiego jak i osób z otoczenia pisarza Dagny Juel Przybyszewskiej, Jadwigi z Gąsowskich Kasprowiczowej-Przybyszewskiej, Anieli Pająki i Stanisławy Przybyszewskiej. Zbiory ikonograficzne, w tym liczne fotografie, zawiera portrety z epoki pisarza autorstwa Władysława Jarockiego i Stanisława Korzeniewskiego. Wyjątkowym zabytkiem jest biurko z warszawskiego mieszkania Stanisława i Jadwigi Przybyszewskich w pałacu Pod Blachą. Ozdobą kolekcji są portret Dagny Jana Nalborczyka (1899) i Jadwigi Przybyszewskiej Stanisława Wyspiańskiego (domniemany).

Polecamy artykuł Janiny Sikorskiej Przybyszewsciana w zbiorach Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Inwentarz, Rocznik Kasprowiczowski, t. IX, 2000, s. 158-225.