Zbiory - Etnografia

Dział Etnografii liczy niespełna 1600 zabytków, na które składają się : hafty na częściach odzieży, rzeźby, kowalstwo, sprzęt gospodarstwa domowego.

Najliczniejszą grupą obiektów są hafty na częściach odzieży. Są to: halki, spódnice, fartuchy, czepce, serwety i obrusy. Prace m.in.: Marii Patyk, Ireny Najdek, Zofii Rychlewskiej, Cecylii Turkowskiej, Jadwigi Bogdanowicz, Małgorzaty Soboty, Krystyny Zagrabskiej.

Kolekcja rzeźby składa się głównie z rzeźby współczesnej, powstałej po 1945 r., rzeźbę dawną, reprezentuje kilka obiektów nieznanych autorów: ,,Chrystus ukrzyżowany” z przełomu XIX/XX w., ,,Krucyfiks” i ,,Matka Boska Skępska” z końca XIX w. Spośród rzeźbiarzy współczesnych mamy działa m.in.: Sebastiana Fijasa, Antoniego Chynka, Eugeniusza Hynka, Karola Ziomko, Andrzeja Rusockiego, Edwarda Kozłowskiego, Jana Durkiewicza.

W zbiorach działu znajdują się elementy wyposażenia i wyroby z kuźni Władysława Malagowskiego oraz prace Zbigniewa Jędrzejewskiego i Andrzeja Schmidta.

Zbiory etnograficzne uzupełniają sprzęty gospodarstwa domowego (żelazka, tary, balie, łopaty do wypieku chleba itp.), fotografie obrzędów kujawskich, obrazy nieprofesjonalnych twórców ludowych.

Podkreślić należy, że Muzeum nieprzerwanie od 1979 r., w cyklu dwuletnim, organizuje konkurs kujawskiej sztuki ludowej.