Kontakt z nami

Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
Dyrektor Marcin Woźniak
e-mail: dyrektor@muzeum-inowroclaw.pl
tel. 52 357 67 81

Sekretariat Muzeum:
Adres do korespondencji:
88-100 Inowrocław, ul. Solankowa 33
tel. 52 357 58 73
fax. 52 357 58 73
tel. 797 801 735
www.muzeum-inowroclaw.pl
e-mail: sekretariat@muzeum-inowroclaw.pl
Ruch turystyczny i edukacja:
Przemysław Dorsz, przewodnik
tel. 52 357 58 73
e-mail: promocja@muzeum-inowroclaw.pl

Dział archeologii:
Elżbieta Jarzęcka, adiunkt
tel. 52 355 16 79
e-mail: archeologia@muzeum-inowroclaw.pl

Dział literatury
Katarzyna Mruk, adiunkt
tel. 52 355 16 79
Działy historii i etnografii:
Katarzyna Kasiborska, kustosz
tel. 52 357 58 73
e-mail: historia@muzeum-inowroclaw.pl

Dział sztuki i biblioteka:
Agnieszka Dzikiewicz, adiunkt
tel. 52 357 58 73
e-mail: sztuka@muzeum-inowroclaw.pl

Numizmaty i Inspektor RODO:
Sebastian Jarecki, adiunkt
tel. 52 355 16 79
e-mail: numizmaty@muzeum-inowroclaw.pl