Zbiory - Jan Kasprowicz

Kasprowicziana czyli pamiątki związane z życiem i twórczością Jana Kasprowicza, jednego z największych polskich poetów są filarem muzeum noszącego imię Poety. Zrąb kolekcji stanowią obiekty przekazane przez córki Jana Kasprowicza Janinę Małczyńską i Annę Jarocką. Są to m.in. znane z archiwalnych fotografii ulubione zakopiański kożuszek Poety, koszula z kołnierzem á la Słowacki, laska z dekoracyjnym monogramem, zegarek kieszonkowy oraz rękopisy utworów, listy i pierwodruki. Dział biograficzno-literacki muzeum gromadzi skrupulatnie wszystkie materiały związane z Janem Kasprowiczem. Na uwagę zasługują: 10 rękopisów, 24 listy, 12 dokumentów Poety, pamiątki osobiste w tym jedyny znany obraz autorstwa Jana Kasprowicza oraz bogaty zbiór ikonograficzny. Ozdobą kolekcji są portrety Jana Kasprowicza autorstwa Damazego Kotowskiego, Władysława Jarockiego, Wilhelma Miterskiego, Stanisława Ignacego Witkiewicza – Witkacego. Uzupełnieniem rękopiśmiennych i osobistych pamiątek po Janie Kasprowiczu jest bogaty księgozbiór powiększany rokrocznie o najnowsze i antykwaryczne wydawnictwa, w tym pojedyncze tomy ze słynnej harendziańskiej biblioteki, zgodnie z testamentem Poety przekazanej do Poznania i rozproszonej w czasie II wojny światowej.

Osobną grupę stanowią pamiątki związane z Jadwigą Przybyszewską (drugą żoną Jana Kasprowicza), w tym listy i telegramy ślubne. W zbiorach znajdują się również archiwalia dotyczące rodziny Poety.

Polecamy artykuł Janiny Sikorskiej, Kasprowicziana w zbiorach Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, Rocznik Kasprowiczowski, t. 4-5, 1985, s. 280-295.