O muzeum

Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
jest otwarte dla zwiedzających w dniach i godzinach:
wtorek – piątek: 10.00 – 17.00
sobota – niedziela: 10.00 – 16.00
poniedziałek: nieczynne
Ostatnie wejście do Muzeum jest możliwe najpóźniej na 30 minut przed jego zamknięciem.


Ceny biletów:

 • bilet wstępu normalny – całe Muzeum – 14 zł
 • bilet wstępu normalny – wystawy stałe – 8 zł
 • bilet wstępu normalny – wystawy czasowe – 6 zł
 • bilet wstępu ulgowy – całe Muzeum – 10 zł
 • bilet wstępu ulgowy – wystawy stałe – 6 zł
 • bilet wstępu ulgowy – wystawy czasowe – 4 zł
 • bilet wstępu rodzinny (2 dorosłych + 1 lub 2 dzieci) – 20 zł
 • bilet wstępu dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny: osoba dorosła – bilet ulgowy, dzieci – 1 zł
 • przewodnik dla grupy – 50 zł
 • bilet wstępu zbiorczy ulgowy na wszystkie wystawy dla co najmniej 15 osób – 6 zł/os.
 • lekcja muzealna, spacer z przewodnikiem, prelekcja dla grupy do 35 osób – 50 zł
 • warsztaty muzealne - od 15 zł/os.
 • uczniowie szkół ponadpodstawowych i ośrodków wychowawczych, których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski obejmujący całe muzeum - 2 zł/os.
 • bilet wstępu specjalny – 1 zł
 • w środy wstęp bezpłatny na wystawy stałe (wystawy czasowe biletowane)
 • wystawa "Stanisław Przybyszewski Mentor Młodej Polski" - bezpłatnie

 

Dom Rodziny Jana Kasprowicza w Szymborzu

jest otwarty dla zwiedzających w dniach i godzinach:

wtorek i czwartek 10:00 - 15:00

środa i piątek 10:00 - 17:00

sobota - niedziela 10:00 - 16:00

poniedziałek nieczynne

Ostatnie wejście do Muzeum jest możliwe najpóźniej na 30 minut przed jego zamknięciem.

 

Ceny biletów:

 • bilet wstępu normalny – 4 zł
 • bilet wstępu ulgowy – 2 zł
 • bilet wstępu rodzinny (2 dorosłych + 1 lub 2 dzieci) – 6 zł
 • bilet wstępu dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny: osoba dorosła – bilet ulgowy, dzieci – 1 zł
 • przewodnik dla grupy – 50 zł
 • bilet wstępu zbiorczy ulgowy na wszystkie wystawy dla co najmniej 10 osób – 3 zł/os.
 • lekcja muzealna (1 klasa do 35 osób) – 50 zł
 • warsztaty muzealne - od 15 zł/os.
 • uczniowie szkół ponadpodstawowych i ośrodków wychowawczych, których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski obejmujący całe muzeum - 2 zł/os.
 • bilet wstępu specjalny – 1 zł
 • w czwartek wstęp bezpłatny

 

 • Bilet łączony uprawnia do wstępu, w dniu zakupu tego biletu, do Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu i Oddział Dom Rodziny Jana Kasprowicza w Szymborzu:

       - bilet normalny - 16 zł

       - bilet ulgowy - 10 zł

 

Bilet wstępu ulgowy przysługuje:

 • młodzieży szkolnej i studenckiej do 26 roku życia,
 • wycieczkom szkolnym,
 • grupom zorganizowanym,
 • osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom,
 • posiadaczom Karty Dużej Rodziny,
 • osobom z dysfunkcjami i ich opiekunom, o ile ich stopień niepełnosprawności wymaga opieki,
 • pracownikom instytucji oświatowych i kulturalnych,
 • osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżniony tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”,
 • kombatantom,
 • członkom: Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, Związku Polskich Artystów Fotografików i Związku Polskich Artystów Plastyków,
 • kwalifikowanym przewodnikom turystycznym.

 

Zwolnienie z opłaty za wstęp przysługuje:

 • osobom odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz Orderem Wojennym Virtuti Militari,
 • pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów,
 • członkom: Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce, Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych, Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych, Stowarzyszenia Muzea i Skarbce Kościelne Ars Sacra; członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS),
 • posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2023 r. poz. 192),
 • dzieciom do lat 7,
 • opiekunom i nauczycielom podczas zwiedzania grupowego,
 • osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, o ile stopień niepełnosprawności wymaga opieki,
 • weteranom i weteranom poszkodowanym.

 

Korzystanie z ulgi oraz ze zwolnienia z opłaty za wstęp przysługuje za okazaniem stosownego dokumentu, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2017 r.  w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających uprawnienia do ulgi w opłacie albo zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów państwowych (Dz.U. 2017 poz. 1471).

 

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do skorzystania z ulgi lub zwolnienia z opłaty za wstęp są w szczególności:

 • legitymacja szkolna, słuchacza, studencka, doktoranta,
 • legitymacja emeryta - rencisty,
 • zaświadczenie albo legitymacja potwierdzające uprawnienia kombatanckie,
 • dokument potwierdzający wiek,
 • legitymacja służbowa pracownika muzeum lub innych instytucji kultury,  
 • legitymacja służbowa pracowników szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich,
 • legitymacja kwalifikowanego przewodnika turystycznego,
 • legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności, legitymacja przynależności do uprzywilejowanych organizacji i stowarzyszeń,
 • legitymacja poświadczająca nadanie orderu, medalu lub odznaki,
 • Karta Polaka.

 

Zasady zwiedzania Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz Oddziału Domu Jana Kasprowicza w Szymborzu (regulaminu zwiedzania.pdf)

Informacji udziela sekretariat Muzeum: tel. 52 357 58 73