Widoki miast i szklane przyciski do papieru z kolekcji Stanisława Szenica

Muzealny korytarz I piętra gromadzi kolekcję dawnych widoków miast polskich ze zbioru Stanisława Szenica. Prezentowane weduty stanowiły ilustracje historyczno-geograficznych starodruków, wydawanych począwszy od wieku XV w sławnych oficynach europejskich. Najstarszą z nich jest drzeworyt kolorowany z Kroniki Świata ( Liber chronicarum, niem. Weltchronik) Hartmanna Schedla, wydanej w 1493 przez Antoniego Kobergera w Norymbergii, przedstawiający panoramę Wrocławia. Pózniejsze są miedzioryty kolorowane z dzieła Jerzego Brauna Civitates orbis terrarum wydanego w Kolonii w 6 tomach (od 1572 do 1618) - widoki miast - Gdańska, Poznania, Warszawy i Krakowa. Widok ogólny Warszawy z okresu wojen polsko-szwedzkich przedstawia miedzioryt czarno-biały wykonany przez Nicolasa Perelle wg rysunku Eryka Dahlberga pochodzący z dzieła De rebus a Carolo Gustavo Sveciae rege (...) gestis wydanego w 1698 r. Autorem rysunków, na podstawie których wykonano panoramy Gdańska i Warszawy, był Fryderyk Bernard Werner, urodzony w 1690 w Rychnowie k. Kamieńca na Śląsku. Do zbioru należą też plany i mapy autorstwa m.in. Rizzi Zannoniego, Mateusza Meriana, A. Coquarta.

W zabytkowych serwantkach pokazywane są szklane przyciski do papieru, które w liczbie 215 przekazał muzeum Stanisław Szenic. Kolekcję przycisków, datowanych na XIX i 1 poł. XX w., charakteryzuje różnorodność form, technik zdobniczych i miejsc pochodzenia (Czechy, Austria, Węgry, Śląsk). Przeważają przyciski inkrustowane barwnymi kwiatami i pęcherzykami powietrza. Spośród 6 obiektów z inkrustacją "millefiori" najstarszy datowany pochodzi z 1848 z francuskiej wytwórni Baccarat i uchodzi za obiekt najwyższej jakości. Liczną grupę stanowią przyciski pamiątkowe (najstarszy z 1839 z Cieplic) i okolicznościowe z wtopionymi literami z kolorowej nitki szklanej tworzącymi imiona i inicjały otoczone kwiatami. W przygotowaniu znajduje się prezentacja zbioru szklanych XIX-wiecznych pucharków, oczywiście z kolekcji Stanisława Szenica.