Galeria kujawskiej rodziny Trzcińskich

Prezentowane na klatce schodowej portrety pochodzą z kolekcji rodu Trzcińskich z Popowa nad Gopłem, przekazanej Muzeum im. Jana Kasprowicza w października 1979 r. przez wykonawców testamentu pułkownika Kazimierza Trzcińskiego, pani Anny Czerwińskiej z Warszawy i państwa Lasockich z Wrocławia. Kazimierz Trzciński (1891-1979) karierę wojskową rozpoczynał w armii niemieckiej, następnie walczył w powstaniu wielkopolskim, był oficerem kawalerii w II Rzeczypospolitej, żołnierzem września 1939, pułkownikiem Wojska Polskiego.

Wśród prezentowanych portretów uwagę zwracają wizerunki w typie sarmackim Tadeusza Gedeona Trzcińskiego (1746-1799) – posła Sejmu Wielkiego, łowczego inowrocławskiego i starosty kruszwickiego oraz jego żony Justyny i córki Teofili. W kolekcji są też późniejsze - dziewiętnastowieczne portrety obywateli zasłużonych dla Polski i Kujaw – Zenona Kułakowskiego (1804-1875) powstańca 1831 roku, Walentego Trzcińskiego (1815-1883) organizatora powstania w 1846 na Kujawach, Tadeusza J. Trzcińskiego (1846 – 1934), Jadwigi F. Trzcińskiej (1866-1949) Portrety wyszły spod pędzla m.in. Jana Józefa Dutkiewicza (1818-1902), Stanisława Korzeniowskiego (1873-1942)