Muzeum im. Jana Kasprowicza - kalendarium

Historia Muzeum im. Jana Kasprowicza

1927 – z inicjatywy Akademickiego Koła Kujawian przy Uniwersyte­cie Poznańskim, w domu siostry Jana Kasprowicza Anny Roliradowej w Szymborzu przy ulicy Wielkopolskiej 11, otwarto tzw. Izbę Kasprowiczowską. W 1976r. budynek stał się własnością Muzeum w Inowrocławiu i stanowi Oddział – Dom Rodziny Jana Kasprowicza.


1929 – powstaje Muzeum Lotniczo-Gazowe w Inowrocławiu, przy ulicy Dworcowej 15 z inicjatywy Ligi Obrony Powietrznej i Przeciw­gazowej w Inowrocławiu. Do 1939 roku stanowiło oddział Muzeum Regionalnego Kujaw Zachodnich w Inowrocławiu.


31 X 1931 – wojewoda poznański Roger hr. Raczyński podpisał zgodę na utworzenie Muzeum w Inowrocławiu. Datę tę uważamy za datę „narodzin” Muzeum. Kierownikiem zostaje artysta grafik Stani­sław Bogdan Wojewódzki. Na siedzibę władze miasta przeznaczyły jedną salę na I piętrze Parku Miejskiego.


1938 – Muzeum otrzymuje statut nadany przez Ministerstwo Wy­znań i Oświecenia Publicznego określający program i zakres działań.


do 1939 – zgromadzono eksponaty archeologiczne (m. in.: z badań wykopaliskowych prof. Z. Zakrzewskiego na terenie Inowrocławia i wsi Modliborzyce), etnograficzne, rzemiosła artystycznego i numi­zmatyczne.


10 I 1959 – Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Inowrocławiu podejmuje uchwałę o utworzeniu Muzeum Miejskiego. Na siedzibę przeznaczono dwie sale na I pietrze Teatru Miejskiego.


22 VII 1959 – otwarcie Muzeum według scenariusza Janiny Mazur­kiewicz, inowrocławianki, pracownika naukowego UMK w Toruniu. Kierownikiem zostaje Henryk Walter, działacz Towarzystwa Miło­śników Miasta Inowrocławia, radny miejski kilku kadencji.


1966 – Ministerstwo Kultury i Sztuki nadało Muzeum statut. Nastąpiła zmiana nazwy na „Muzeum im. Jana Kasprowicza”.


1969-1972 – remont Teatru Miejskiego. Na potrzeby Muzeum wydzielono część I piętra i piwnice Teatru Miejskiego. Otwarcie nowych ekspozycji, według scenariusza Janiny Sikorskiej, nastąpiło w 1972 roku. Autorami scenografii byli artyści Emilia Szarzyńska i Wojciech Łuczak, a wykonał ją Bogdan Koczorowski.


1976 – Muzeum przechodzi pod bezpośredni nadzór Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.


I 1973-VI 1976 – kierownikiem Muzeum zostaje Ryszard Łuczak.


VI 1976 – kierownikiem, a od 1982 do 2019 r. dyrektorem jest Janina Sikorska.


23 IX 1976 – otwarcie wystawy „Kolekcja Stanisława Szenica”, prawnika, niemcoznawcy i pisarza urodzonego w Pakości (1904) zmarłego w Warszawie (1987), który w testamencie zapisał Muzeum cały dorobek swego życia.


1982 – Muzeum zostaje wyłączone spod nadzoru Muzeum w Bydgoszczy. Otrzymuje status muzeum autonomicznego.


1984 – z funduszu Generalnego Konserwatora Zabytków kupiono od hr. Zofii Skomorowskiej tzw. „Pałac Mieszczański” przy ul. Solankowej 33, z przeznaczeniem na budynek główny Muzeum.


4 XII 1987 – otwarto pierwszą, stałą ekspozycję poświęconą historii Kopalni Solno w Inowrocławiu.


1992 – w wyniku uwłaszczenia, Muzeum staje się właścicielem Pałacu Mieszczańskiego w Inowrocławiu oraz Domu Rodziny Kasprowicza w Szymborzu.


12 VIII 1999 – Muzeum zostaje wpisane, pod nr 1, do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Powiat Inowrocławski.


2007 – przeprowadzka zbiorów muzealnych z Placu Klasztornego na Solankową 33. Nowy etap w historii Muzeum im. Jana Kasprowicza.