Szkoły Ponadpodstawowe prowadzone przez Powiat Inowrocławski

Trwa wspólna akcja Powiatu Inowrocławskiego i Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu skierowana do Szkół Ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski.


Wszystkie klasy od 1 września mogą zwiedzać muzeum bezpłatnie, płatne są tylko oprowadzenie (30 zł dla grupy 20 osób, każda dodatkowa osoba plus 1,50 zł, nauczyciele i opiekunowie bezpłatnie) i lekcje muzealne (50 zł dla grupy 25 osób, każda dodatkowa osoba plus 2 zł).


Każdy uczeń powiatowej szkoły średniej po okazaniu legitymacji będzie mógł zwiedzać muzeum indywidualnie bezpłatnie.


Nauczyciele chcący zorganizować własną lekcję w muzeum mogą to zrobić bezpłatnie.


Zapisy na zwiedzanie muzeum oraz lekcje prowadzone są pod numerem telefonu (52) 357 58 73.