Przybyszewski wraca!!!

W piątek 25 listopada zapraszamy na spotkanie z prof. dr hab. Gabrielą Matuszewską-Stec, profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, historykiem literatury, krytykiem, eseistką, tłumaczką literatury niemieckiej. Autorki książek:

-       ,,Der geniale Pole'? Niemcy o Stanisławie Przybyszewskim (1892-1992), Universitas, Kraków 1993, 1996;

-       ,,Der geniale Pole'? Stanislaw Przybyszewski in Deutschland (1892-1992), przeł. D. Scholze, Igel Verlag, Paderborn 1996 (znacznie zmieniona wersja wydania polskiego). Wyd. drugie – Igel Verlag, Hamburg, 2013;

-       Naturalistyczne dramaty, Universitas, Kraków 2000, 2008;

-       Stanisław Przybyszewski – pisarz nowoczesny. Eseje i proza – próba monografii, Universitas, Kraków 2008;

-       Krisen und Neurosen – Das Werk Stanislaw Przybyszewskis in der literarischen Moderne, przeł. D. Gass, Igel Verlag Hamburg 2013;

-       Maski i demony wczesnego modernizmu, WUJ Kraków, 2014;

-       Stanisław Przybyszewski. Europejczyk, Polak – patriota, gimnazjalista z Wągrowca, Wągrowiec 2016.

 

Od 2018 r. prof. Gabriela Matuszewska-Stec kieruje ogólnopolskim zespołem naukowców przygotowujących krytyczną edycję utworów literackich Stanisława Przybyszewskiego. Z planowanych 11 tomów właśnie ukazały się 2 pierwsze!!!

Galeria

<< wstecz